Giỏ hàng

Quy trình số hóa nội dung đào tạo trực tuyến e-learning

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật đã tham gia tư vấn, phát triển cả về hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến cũng như số hóa bài giảng cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, được các doanh nghiệp tin tưởng và đánh giá cao. Chúng tôi áp dụng Quy trình số hóa nội dung đào tạo trực tuyến e-learning để làm việc cùng khách hàng, cụ thể:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn

 • DES nhận yêu cầu từ Khách hàng, 2 bên tiến hành trao đổi, nhà cung cấp sẽ tư vấn để thống nhất với Khách hàng về các nội dung sau:
  • Đối tượng đào tạo
  • Đề cương cơ bản của mỗi nội dung đào tạo (đầu vào)
  • Kết quả mong muốn nhận được sau khi đào tạo (đầu ra)
  • Tiến độ triển khai các hạng mục công việc

Bước 2: Xây dựng đề xuất giải pháp

 • Sau khi thống nhất về nội dung, nhà cung cấp tiến hành đề xuất giải pháp về kiến trúc bài giảng:
  • Tài liệu tiêu chuẩn: gồm những nội dung chi tiết gì
  • Cấu trúc và tỷ trọng bài giảng, quiz (câu hỏi trong bài học), test (kiểm tra sau mỗi khóa học)
  • Hình thức của bài giảng: text, audio, video, tương tác, 2D/3D… phù hợp với từng nội dung đào tạo
 • Nhà cung cấp gửi phương án đề xuất để Khách hàng phê duyệt

     Bước 3: Viết kịch bản

 • Căn cứ vào phê duyệt của Khách hàng ở Bước 2, nhà cung cấp sẽ tiến hành xây dựng học liệu, viết kịch bản chi tiết cho từng nội dung:
  • Căn cứ vào nội dung Khách hàng cung cấp, DES sẽ: viết kịch bản bài giảng
  • Viết kịch bản video (quay video, tại sudio, tại các đơn vị của Khách hàng…nếu có)
  • Viết kịch bản Quiz, test
 • Nhà cung cấp gửi sản phẩm để Khách hàng cho ý kiến điều chỉnh. Hai bên sẽ thực hiện việc điều chỉnh và phê duyệt tới khi thống nhất phương án cuối cùng bằng việc Khách hàng thông qua toàn bộ kịch bản do nhà cung cấp đề xuất

      Bước 4: Tiến hành sản xuất học liệu

 • Sau khi khách hàng phê duyệt bước 3, nhà cung cấp tiến hành phát triển sản phẩm:
  • Xây dựng bài giảng online
  • Thiết kế giao diện, đồ họa, thu âm, quay video….
  • Ghép các cấu phần, đóng gói sản phẩm, xuất file theo chuẩn eLearning (Scorm, AICC, Tinca…), video.

     Bước 5: Kiểm thử

 • Nhà cung cấp tiến hành kiểm thử toàn bộ sản phẩm trước khi chuyển cho Khách hàng
 • Hướng dẫn Khách hàng vào test sản phẩm trên hệ thống của nhà cung cấp

Bước 6: Nghiệm thu, bàn giao

 • Khách hàng và nhà Cung cấp tiến hành nghiệm thu sản phẩm
 • Nhà cung cấp tiến hành bàn giao sản phẩm cho Khách hàng: bao gồm file gốc bài giảng được xuất theo chuẩn eLearning
 • Hỗ trợ khách hàng cài đặt file lên hệ thống có sẵn của khách hàng