Giỏ hàng

BÀI GIẢNG E-LEARNING QUAY HÌNH GIẢNG VIÊN

HOTLINE:0966.81.81.83

Là loại bài giảng đồng bộ slide, video, Quiz kèm theo các tương tác trên màn hình trong quá trình học. Video ghi hình giảng viên hoặc video mô phỏng tình huống liên quan nội dung bài học.

Ưu điểm: trực quan sinh động, hình ảnh GV giúp người học cảm thấy gần với lớp học thật, video tình huống giúp người học nắm bắt tốt hơn vấn đề, dễ nhớ

Loại bài giảng này phù hợp các khóa học hướng dẫn các kỹ năng, thao tác.

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he