Giỏ hàng

BÀI GIẢNG E-LEARNING TƯƠNG TÁC

HOTLINE:0966.81.81.83

Bài giảng trực tuyến theo hình thức tương tác cơ bản loại bài giảng thiết kế slide, đóng gói bằng cách đồng bộ audio, slide và Quiz.

Ưu điểm: xây dựng nhanh, chi phí thấp nhất

Nhược điểm: thiếu tương tác trong quá trình học

Bài giảng e-learning này phù hợp với khóa học nhấn mạnh truyền đạt kiến thức như các khóa kiến thức sản phẩm, quy định, chính sách, Luật, với thao tác đơn giản (Next, Previous)

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he