Giỏ hàng

BÀI GIẢNG E-LEARNING MOTION GRAPHICS

HOTLINE:0966.81.81.83

Bài giảng tương tác kèm hiệu ứng hình anh chuyển động (motion graphics) là loại bài giảng đồng bộ audio, slide, Quiz kèm theo các tương tác trực tiếp trên màn hình trong quá trình học, đồng thời hình ảnh được thiết kế để minh họa kèm hiệu ứng chuyển động theo khối hình

Ưu điểm: hình thức sinh động, việc tương tác giúp người học tăng sự tập trung, phải làm việc trong quá trình học.

Khóa học phù hợp với phần lớn các khóa học, đặc biệt khóa học có nội dung nhiều, cần sự tập trung của người học hoặc đòi hỏi việc thực hành của người học trong quá trình học. Ví dụ các khóa học đào tạo quy trình làm việc, hướng dẫn sử dụng phần mềm...

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he