Giỏ hàng

BÀI GIẢNG E-LEARNING GAMIFICATION

HOTLINE:0966.81.81.83

Bài giảng trực tuyến theo hình thức Gamification có mục đích nâng cao trải nghiệm học tập (Giáo dục), trải nghiệm sử dụng sản phẩm (Marketing). Gamification đem đến một không khí vui tươi, thoải mái mà vẫn có để đạt được kiến thức, nhận thức nào đó mà nhà quản lý mong muốn

 

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he