Giỏ hàng

BÀI GIẢNG E-LEARNING ANIMATION

HOTLINE:0966.81.81.83

Thiết kế bài giảng trực tuyến theo hình thức animation là loại bài giảng sử dụng các nhân vật 2D/3D để dẫn dắt bài giảng hoặc mô phỏng tình huống, nội dung bài giảng.

Ưu điểm: hình thức sinh động, dễ thu hút người học, giúp người học dễ nắm bắt, dễ nhớ nội dung hơn.

Loại bài giảng này phù hợp với các khóa học dạy kỹ năng, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị…

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he